Akcja ekologiczna “Podróż do źródła”

W październiku 2011 roku zostały podjęte działania przez Szkołę Podstawową nr 13 i II LO w Siemianowicach Śląskich oraz spółkę Aqua – Sprint mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej siemianowickich dzieci i młodzieży. Akcja ekologiczna została połączona z konkursem plastyczno-fotograficznym „Podróż do źródła”. Głównym tematem było znaczenie obecności wody w życiu człowieka.1Aby zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie uczniowie II LO im. Jana Matejki spotykali się z uczniami i przedszkolakami siemianowickich placówek. Licealiści wykazywali  się umiejętnościami recytatorskimi, przedstawiali prezentację multimedialną, w której zostały przypomniane właściwości wody w stanie ciekłym, stałym i gazowym. W dalszej części przedstawiano mapę fizyczną świata, aby  słuchacze mogli przekonać się, że woda zajmuje więcej powierzchni niż kontynenty. Celem prezentacji było uzmysłowienie uczniom, że nikt nie przetrwałby bez wody i nie byłoby bez niej życia. Jednym z ważniejszych elementów prezentacji był temat, dotyczący sposobów oszczędzania wody oraz źródeł zanieczyszczeń wód.

2

Akcja ekologiczna ruszyła 24 listopada. Wtedy w SP nr 13 odbył się pierwszy pokaz, który stanowił próbę generalną przed wyruszeniem z akcją na zewnątrz. Po udanym występie Matejkowicze wygłosili prelekcje w siemianowickich gimnazjach, szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Po czterech miesiącach zmagań nadszedł finał całej akcji. 22 marca w siedzibie Aqua-Sprint ogłoszono wyniki konkursu plastyczno-fotograficznego. Rozdanie nagród połączone było z otwarciem wystawy. W obu konkursach przyznano po 5 wyróżnień oraz 4 wyróżnienia specjalne. Nagrodę Grand Prix otrzymała Natalia Szydło, uczennica II LO.

Skip to content