Szkoła kompetencji – województwo śląskie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w woj. śląskim w zakresie zarządzania szkołami w okresie XII 2017-IX 2019, w szczególności w zakresie wspomagania, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekt realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z OŚWIATA I BIZNES Sp. z o.o.

Skip to content