Uczestnictwo w Rotach

ROTA VIII

13-20 III 1999
Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Polska.
1. Population development. Rozwój populacji. Agnieszka Chwiłkowska, Małgorzata Koziołek
2. Structural changes in industrial regions. Zmiany strukturalne w regionach uprzemysłowionych. Małgorzata Żolińska, Grzegorz Śliwiok
3. Working with masks. Praca z maskami. Izabela Surma
4. Music and movement. Muzyka i taniec. Patrycja Kurek
5. Analysis of traffic dynamics. Analiza dynamiki ruchu ulicznego. Jacek Janota, Elżbieta Spyra
6. Documentation. Dokumentacja. Justyna Małczak, Sylwia Pękała
Opiekun: mgr Katarzyna Sztyler

ROTA XII

28 III – 4 IV 2003
Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Polska.
1. Fashion and Values.  Moda a wartości. Aneta Piofczyk, Wojciech Tyszyński, Maciej Krzyszkowski
2. National Cuisine. Kuchnia Narodowa i gotowanie potraw. Bartosz Burkert, Marcin Gaszka, Michał Usnacht, Jakub Gawliczek
3. Books, films and magazines for young people. Książki, filmy i czasopisma dla młodzieży. Izabela Biedziak, Alicja Semikow, Paweł Cwalina, Anna Kłyk
4. Music and movement. Muzyka i taniec. Ewelina Adamska
5. Tourism. TurystykaDominika Odrowąż, Katarzyna Stępień
Opiekunowie: mgr Katarzyna Sztyler,
mgr Anna Wróbel,
mgr M. Zegadło

ROTA XV

28 III – 4 IV 2006
Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Polska, Włochy.
1. History.  Kształtowanie się granic państw Europy w ciągu ostatnich 500 lat.
Kamil Kokoszka, Adam Sobczyk
2. The EU. Unia Europejska – wizja Europy w oczach młodzieży. Magdalena Niestrój, Urszula Wilczek, Marcin Wądołowski
3. Genetic Engineering. Inżynieria genetyczna. Klaudia Banaś, Dorota Urbańczyk
4. Music and movement. Muzyka i taniec. Beniamin Gillner
5. Art (Un)limited. Sztuka bez granic. Sandra Krupa, Weronika Nowak
Opiekunowie:
mgr Katarzyna Sztyler,
mgr Alicja Marszałek

ROTA 4.04 – 8.04.2011

Hasło przewodnie: Kryzys – jaki kryzys?

Uczestnicy:
Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Polska, Włochy.

Warsztaty:

  1. Forum polityczne –  Adrian Gawenda, Daniel Mierzwa
  2. Sztuka i muzyka – Sandra Kaps
  3. Muzyka i taniec – Karolina Brzezińska, Sandra Miłoszek
  4. Warsztaty kulinarne – Weronika Stefanik, Kinga Leszczorz

Opiekunowie:
mgr Agata Budziak,
mgr Edyta Stańczyk

Skip to content