Rota 1999

ROTA VIII – 13 – 20 MARZEC 1999

ROTA VIII odbyła się w dniach 13-20 III 1999. Każdą uczestniczącą szkołę reprezentowało 15 – 20 uczniów oraz 2 nauczycieli, Polskę jako szkołę zaproszoną gościnnie przez niemieckich partnerów wymiany – reprezentowało 10 uczniów uczniów i 1 nauczyciel.
Kraje uczestniczące to: Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania oraz Polska.
Młodzież pracowała w ramach następujących warsztatów:
1. Population development and the old –age system. / Rozwój populacji a system ubezpieczeń
społecznych ludzi starszych.
2. Structural changes in industrial regions. / Zmiany strukturalne w regionach
uprzemysłowionych.
3. Working with masks. / Praca z maskami.
4. Music and movement. / Muzyka i ruch.
5. Analysis of traffic dynamics. / Analiza dynamiki ruchu ulicznego.
oraz w specjalistycznych warsztatach:
6. Documentation. / Dokumentacja.
7. Internet. / Internet.
W poniedziałek 15 III 1999 miały miejsce prezentacje poszczególnych krajów w postaci skeczy, przedstawień teatralnych, pantonimy itp. Po prezentacjach każdy kraj zapraszał pozostałe do przygotowanych wcześniej stoisk z przysmakami. Młodzież miała okazję skosztować różnych potraw, które przywieźli rówieśnicy z innych części świata, podzielić się swymi wrażeniami na temat występów i po prostu poznać bliżej ludzi żyjących w innych krajach. Pozostałe dni wypełniła ciężka praca, najpierw dzieliliśmy się przygotowanymi wcześniej informacjami na poszczególne tematy a potem wspólnie opracowywano różne rozwiązania, programy, przygotowywano materiały, przeprowadzano wywiady / ankiety z przypadkowo napotkanymi przechodniami w mieście itp. Oczywiście metody pracy były bardzo różne zależnie od tematyki zajęć, np. część młodzieży odbyła spotkanie ze starszymi ludźmi przeprowadzając wywiad na temat opieki społecznej, część odwiedziła zakłady pracy, część badała ruch uliczny w terenie a „muzycy” i „tancerze” przygotowywali program artystyczny. Grupa pracująca z maskami zajęta była najpierw wykonaniem masek a potem stworzeniem przedstawienia w czasie którego każdy uczestnik zaprezentował swą maskę i wyrażane przez nią emocje. We wszystkich zajęciach uczestniczyli „dziennikarze” (Dokumentacja i Internet), których zadaniem była obserwacja i rejestracja wszystkich wydarzeń, stworzenie materiałów-relacji z wszystkich warsztatów.

W poszczególnych warsztatach uczestniczyło po dwie osoby z poszczególnych krajów, celem takiego rozwiązania było wymieszanie młodzieży, aby stworzyć naturalną potrzebę stosowania języka angielskiego. Młodzież różnych państw mając możliwość wspólnej pracy, wspólnego pokonywania problemów, ale również i wspólnej zabawy, w naturalny sposób nawiązała liczne przyjaźnie oraz udoskonaliła znajomość języka obcego. To jest głównym celem takich spotkań, gdyż wspólna praca jest czynnikiem, który najlepiej integruje ludzi, i nie sam efekt tej pracy jest tu istotny, ale czas spędzony razem na dyskusjach, ustaleniach, wymiana poglądów doświadczeń, drobne spory i uzgodnienia, to ,że ludzie młodzi wywodzący się bardzo różnych środowisk potrafią się „dogadać” dosłownie i w przenośni.

Skip to content