Lepszy start w przyszłość (projekt 2018-2020)

  1. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL), Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
  2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Liderem i beneficjentem projektu jest gmina Siemianowice Śląskie.
  4. Cele projektu to: rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów, wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia ogólnego, wsparcie nauczycieli.
  5. Działania w projekcie obejmują: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego, zajęcia z autoprezentacji i doradztwa zawodowego oraz warsztaty dla nauczycieli. Dla uczniów biorących udział w projekcie we współpracy z Partnerem (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) zorganizowane zostaną warsztaty tematyczne (warsztaty sensoryczne, warsztaty z biostatystyki i kuchni molekularnej). Wdrożona zostanie także platforma e-learningowa.
  6. Projekt jest realizowany w terminie od 03.09.2018 r. do 30.06.2020 r.
  7. Formy wsparcia odbywać się będą w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020 zgodnie z harmonogramem zajęć.

Artykuły powiązane

Skip to content