Erasmus+

Nazwa projektu:

Cultural Heritage Awareness for Netizen Communication in Europe

czyli Świadomość dziedzictwa kulturowego cybernautów. Komunikacja w Europie.

Akronim : CHANCE

PARTNERZY PROJEKTU:

 
School City, Country Contacts
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium – koordynator grupy Hungary, Százhalombatta Website: www.arany.battanet.hu
Srednja skola Hvar Croatia, Hvar Website: www.ss-hvar.skole.hr
Instituto de Enseñanza Secundaria Aldebarán Spain, Alcobendas, Madrid Website: www.educa.madrid.org/iesaldebarán.alcobendas
LICEO SCIENTIFICO PASTEUR Italy, ROMA Website: WWW.LICEOPASTEUR.IT
Zespol Szkol nr 3 w Siemianowicach Slaskich Poland, Siemianowice Śląskie Website: www.zs3.com.pl
1o Geniko Lykeio Kaisarianis

1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής

Greece, Athens Website: www.1gel.edu.gr

CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1.09.2018 – 31.08. 2020 – 24 miesiące

Kraje projektu CHANCE
Kraje biorące udział w projekcie CHANCE

I biuletyn projektowy po spotkaniu w Polsce

Geografia krajów biorących udział w projekcie

WAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA W ROKU SZK. 2018/ 2019:

16.10.2018 – 20.10.2018 Węgry – Spotkanie organizacyjne i szkoleniowe – 2 nauczycieli.

This slideshow requires JavaScript.

10. – 11. 2018 Szkolenie z wykorzystania platformy eTwinning

Konkurs na logo projektu

Przygotowanie quizu na temat Polski dla uczniów szkół partnerskich

Rozpoczęcie blogu projektowego, wprowadzenie projektu do mediów

25.11.2018 – 1.12.2018 Spotkanie projektowe w Polsce, temat wiodący: debata na temat współnego dziedzictwa narodowego, poznanie Polski, jej tradycji I kultury

Planowane działania: warsztaty z debaty oksfordzkiej, przygotowanie maskotki projektu i zarysu strony projektu, wycieczki kulturoznawcze

This slideshow requires JavaScript.

11. – 12.2018 Przygotowanie kampanii turystycznej promującej własne miasto : filmy, interaktywne quizy, gra Scavenger Hunt, promocja lokalnych instytucji kulturalnych jak muzea, wystawy itp.
12. 2018 Wspólny koncert bożonarodzeniowy, nauka utworów partnerów i koncert live

Prezentacja tradycyjnych potraw świątecznych oraz przygotowanie przepisów tradycyjnych i w wersji filmowej

Wymiana życzeń świątecznych w języku ojczystym partnerów

01.2019 Narodowe mity I legendy – przedstawienie i opracowanie cyfrowe, konkurs tłumaczeniowy, opracowanie i przedstawienie teatralnej wybranej sceny z legendy lub mitu, nagranie i publikacja w Twinspace

02. 2019 Wymiana uczniowska we Włoszech: nasza narodowa tożsamość, symbole, legendy i baśnie. Działania: warsztaty twórczego pisania opowiadań I dramatu, wizyty turystyczne, wrsztaty tańca etnicznego – 3 uczniów +2 nauczycieli

This slideshow requires JavaScript.

2nd exchange newsletter

03. 2019 Przedstawiamy naszą literaturę : wybór najciekawszej postaci literackiej i najpopularniejszego autora, przedstawienie jego dzieła, przygotowanie listy ciekawych lektur , konkurs tłumaczeniowy , wystawa wybranych autorów i ich dzieł

Badania na temat znanych autorów z krajów partnerów (n.p. Noblistów) i dostępności ich dzieł w miejscowych bibliotekach, prezentacja wyników, tworzenie plakatów promocyjnych, fotoreportaże z działań projektowych.

04.2019

This slideshow requires JavaScript.

Wymiana uczniowska w Hiszpanii: Nasze europejskie skarby literatury. Przedstawienie wyników badan literackich, autorów I ich dzieł, tworzenie quizów, zajęcia teatralne, tworzenie gier planszowych, aktualizacja strony projektu, wycieczki krajoznawcze, warsztaty tańca tradycyjnego-  3 uczniów +2 nauczycieli

05.2019 Podsumowanie pierwszego roku pracy, prezentacja i ocena wyników oraz poziomu zdobytych umiejętności, aktualizacja ePortfolio
06. – 08. 2019 Lato z lekturą – czytanie polecanych dzieł literackich, wymiana rekomendacji czytelniczych i opinii
07.2019 Ulotka o polecanych książkach – Our book recommendationsOur book recommendations
25-27.09.2019 Spotkanie szkoleniowe w Madrycie –  3 nauczycieli

This slideshow requires JavaScript.

09-11.2019 Zajęcia projektowe:
– Nasza kulturowa różnorodność ( języki, wyznania, narodowości)
– Skarby na liście materialnego i niematerialnego

Our Common UNESCO Heritage

30.10.2019 Konkurs językowo – literacki „Scary story”
25-29.11.2019 Czwarte spotkanie młodzieży – Ateny – 4 uczniów + 2 nauczycieli
Tematy wiodące:
– nasze narodowe dziedzictwo
– mniejszości w Polsce – Prezentacja Mniejszości w naszym regionie
– turystyka i promocja naszych miast
„Welcome in Siemianowice”
– architektura

12.2019 Film wspomnieniowy I roku projektu i życzenia dla partnerów

12.2019 – 01.2020 Zajęcia projektowe:
– malarstwo i rzeźba (sławne dzieła)
– lokalni artyści i ich dzieła
– gry towarzyskie i planszowe
02-08.02.2020 Piąte spotkanie młodzieży – Százhalombatta/ Budapeszt – 3 uczniów + 2 nauczycieli
01-04.2020 Zajęcia projektowe:
-„Jak to dawniej bywało” – historia regionu: spotkania z seniorami – talk show
– nasze tradycje kulinarne
– zbiór przepisów kuchni śląskiej
– filmik kulinarny
Debaty online
11-15.05.2020 Szóste spotkanie młodzieży – Hvar/ Chorwacja
05-06.2020 European Culture Project Day / Dzień Kultury Europejskiej

Ewaluacja i podsumowanie projektu

06-08.2020 Przygotowanie raportu końcowego
Logotypy CHANCE
Propozycje logotypów projektu CHANCE
Zwycięski projekt
Zwycięski projekt
Skip to content