Projekt “Matematyka – Reaktywacja”

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” jest realizowany pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Politechnika Wrocławska, która od lat monitoruje postępy w nauce matematyki uczniów i studentów. Dzięki temu specjaliści z Instytutu Matematyki i Informatyki opracowali unikatową metodę, którą można określić jako indywidualne korepetycje na odległość wykorzystujące atrakcyjne dla ucznia narzędzia informatyczne. Jest to prawdziwa odbudowa nie tylko wiedzy, ale i chęci uczenia się – stąd hasło programu „Matematyka Reaktywacja”.

Uczniowie do nauki wykorzystują lubianą przez siebie pracę z komputerem: za pośrednictwem Internetu mają dostęp do ciekawie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń 24 godziny na dobę. W ćwiczeniach wykorzystana jest zasada stopniowania trudności, dzięki czemu uczniowie mogą rozwiązywać zadania w zależności od swoich umiejętności.

Korzyści wynikające z udziału uczniów w projekcie:

  • uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z matematyki,
  • zwiększenie pewności siebie u uczniów podejmujących nowe działania,
  • rozwój zainteresowań w kierunku nauk ścisłych,
  • wzrost świadomości na temat korzyści płynących z nauki matematyki,
  • zmniejszenie poziomu stresu związanego z egzaminem maturalnym z matematyki,
  • zwiększenie zaufania we własne siły,
  • zwiększenie motywacji do kontynuowania edukacji,
  • przyjemność z uczenia sie matematyki,
  • zwiększenie umiejętności informatycznych.

Zachęcamy do zobaczenia przykładowej lekcji na stronie projektu:

http://www.matematyka-reaktywacja.pl/lekcja.jsp

Skip to content