Are we green enough? (projekt 2012-2014)

Lifelong Learning Programme Comenius Partnerskie Projekty Szkół

PROJEKT

Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?

Are we green enough?

Czas trwania projektu: dwa lata – 2012 – 2014

NASI PARTNERZY:

Emmausinstituut@2 Bovenbouw Aalter Belgia – KOORDYNATOR

Arany Janos Altalanos Iskola es Gimnazium – Szazhalombatta Węgry

Yumurtalık Cok Programlı Lise – Adana Turcja

Fundacion Educacion Catolica  Santo Tomas de Aquino – La Milagrosa – Tomelloso Hiszpania

4th UpperSecondary SchoolOf Karditsa – Karditsa Grecja

Pranciškaus Žadeikio Gimnazja – Skuodas Litwa

SPOTKANIA:

BELGIUM 23/10 – 27/10/2012 – spotkanie organizacyjne

Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie partnerów i przygotowanie dokładnego planu pracy i przydziału zadań projektowych, który musiał być zmodyfikowany w związku z nieprzyznaniem dofinansowania szkole z Rumunii. W trakcie spotkania rozdzielono zadania dodatkowe, ustalono terminy spotkań roboczych, omówiono zasady i sposoby komunikacji pomiędzy partnerami, sprecyzowano wymagania techniczne dotyczące sprzętu do realizacji zadań (kamery, aparaty, oprogramowanie, licencje). Na sesjach roboczych partnerzy przedstawili swoje placówki i miasta. Dodatkowo uczestnicy zwiedzili m. in. gazoport i siłownię wiatrową, ekologiczną spalarnię śmieci, zakład przeróbki biomasy, nowoczesny punkt odbioru surowców wtórnych, firmę projektującą ekologiczne i ekonomiczne instalacje w budynkach mieszkalnych.

SPAIN 20/11 — 24/11/2012

Celem spotkania było omówienie postępów w realizacji zadań projektowych, oraz zdobycie przez uczniów i nauczycieli nowych umiejętności w zakresie ICT, a także propagowanie postaw ekologicznych. W trakcie spotkania dokonano wyboru logo projektu z propozycji narodowych ( wygrał projekt węgierski), omówiono założenia spotkania w Polsce, nauczyciele wzięli udział w warsztatach ICT na temat obróbki danych i portali komunikacyjnych, oraz wykorzystania pracy w tzw. “chmurze” danych, a młodzież w dyskusji o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzili również zakłady ekologiczne w okolicy. Dodatkowo poznali kulturę i tradycje hiszpańskie regionu La Mancha.

POLAND 05/03 -09/03/2013

Trzecie spotkanie robocze w Polsce – wydarzenia: Dzień Europejski, prezentacje ekologiczne, nagranie eko-songu, wycieczki do zakładów ekologicznych, spotkania młodzieży, omówienie stanu realizacji zadań projektowych.

Wydarzenia:

  • Dzień Europejski – impreza szkolna na której przedstawiono kraje partnerskie projektu w formie happeningów klasowych (stroje, plakaty, prezentacje, tradycyjne potrawy, zwyczaje, tańce),
  • prezentacje ekologiczne,
  • nagranie eko-songu,
  • wycieczki do zakładów ekologicznych,
  • spotkania młodzieży,
  • omówienie stanu realizacji zadań projektowych

TURKEY 28/05 – 01/06/2013

Celem spotkania było omówienie postępów w realizacji zadań projektowych, a także podsumowanie pierwszego roku projektu. Każda ze szkół przedstawiła przygotowane filmiki ekologiczne i prezentacje dokumentujące działania szkolne. Omówiono także wyniki ankiety ekologicznej, komunikację uczniów na Facebook-u. oraz aktywność na stronie projektu. Uczestnicy zobaczyli wystawę zabawek z surowców wtórnych przygotowaną przez uczniów szkoły tureckiej.
Zwiedzono również zakład utylizacji śmieci oraz elektrownię wodną w Adanie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać kulturę i tradycje kraju goszczącego. Koordynatorzy odbyli spotkanie podsumowujące stan realizacji zadań projektowych w pierwszym roku działania, dokonali ich ewaluacji, oraz omówili plany na drugi rok projektu. Przygotowano również szczegółowe wytyczne do pracy i zadań na spotkanie na Węgrzech.

HUNGARY 15/10 -19/10/2013

Spotkanie miało na celu przygotowanie drugiego roku pracy, upowszechnianie działań prowadzonych w szkołach partnerskich, rozwijanie umiejętności z zakresu ICT i wiedzy ekologicznej. Zespół polski przedstawił film o szkolnych obchodach Dnia Sprzątania Świata, oraz prezentację z zakresu ICT, uczennice przeprowadziły dla uczestników szkolenie z zakresu programu GIMP i obróbki zdjęć przed wykorzystaniem ich na stronach internetowych. Na spotkaniu koordynatorzy omówili plany działań w drugim roku realizacji projektu, oraz opracowali plan pracy na spotkanie w Grecji. Wszyscy uczestnicy zwiedzili zakład oczyszczania miasta pod Budapesztem i stację paliw ekologicznych. Nie zabrakło również czasu na poznanie kultury i tradycji Węgier.

GREECE  11/03 –  15/03/2014

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację filmów ekologicznych przygotowanych przez partnerów, oraz doskonalenie z zakresu ICT. Polski zespół przygotował we współpracy z zespołem belgijskim warsztat na temat Windows Movie Maker i przedstawił film o ekologii na Śląsku. Uczennice przeprowadziły również wywiady z uczestnikami spotkania na tematy ekoświadomości, projektu Comenius i wrażeń z pracy w projekcie. Nagrania wywiadów wykorzystano w przygotowywanej przez polski zespół audycji radiowej. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach ICT, zwiedzali zakłady ekologiczne jak n.p. zapora i elektrownia wodna w Plastira. W trakcie wizyty był również czas na poznanie greckiej kultury (n.p. wspólne tańce), jak i obiektów turystycznych ( klasztory w Meteora, wykopaliska w Vergina).

LITHUANIA 29/04 – 03/05/2014

Spotkanie na Litwie służyło podsumowaniu działań projektowych, prezentacji osiągniętych wyników, a także miało dać młodzieży okazję do spotkania i wyrażenia poglądów na rolę ekologii w życiu przeciętnego człowieka. Głównym punktem pierwszego dnia był Kongres Młodych, stanowiący podsumowanie akcji i inicjatyw proekologicznych realizowanych w trakcie projektu Comenius we wszystkich szkołach partnerskich. Finał Kongresu Młodych stanowiło podpisanie przez koordynatorów projektu zielonego manifestu, w którym wszystkie szkoły zobowiązują się nadal aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska. Zespół polski zaprezentował swoją część filmu finalnego na temat energii wodnej, oraz prezentację na temat różnic i podobieństw kulturowych zauważonych przez uczestników spotkań roboczych. Ankietę do tej prezentacji (przesłaną do wszystkich szkół partnerskich) opracowała jedna z uczennic.
Uczestnicy spotkania zwiedzili zakłady proekologiczne, jak zakład spalania biomasy, miejską oczyszczalnię wód, miejską mini – elektrownię wodną, oraz podziwiali niezwykle liczne i malownicze elektrownie wiatrowe. W trakcie pobytu był również czas na rekreację i wspólną zabawę. Uczestnicy spotkania zwiedzili Nidę, miejscowość wypoczynkową na Mierzei Kurońskiej, Muzeum Zimnej Wojny oraz okolice Skuodas. Koordynatorzy omówili zadania związane z przygotowaniem raportu końcowego, ustalili plan pracy na spotkanie w Polsce.

POLAND 17/06 – 21/06/2014

Spotkanie podsumowujące dla koordynatorów ze szkół partnerskich, opracowanie planu pobytu i planu pracy, przygotowanie imprez towarzyszących.
Gala finałowa- Oficjalne podsumowanie działań projektowych w Polsce . W gali udział wzięli przedstawiciele władz miasta i kuratorium,koordynatorzy ze szkół partnerskich, społeczność IILO. Przedstawiono prezentacje spotkań roboczych i audycję radiową.

PRODUKTY

POLSKIE PROJEKTY LOGO – Szkolny konkurs na logo projektu ogłoszono wśród wszystkich uczniów celem wyboru polskich propozycji logo do przedstawienia w trakcie 2-go spotkania roboczego

Polskie projekty logo
Polskie projekty logo
Polskie projekty logo.ppt
1.0 MiB
575 Downloads
Szczegóły

EKOSONG – Piosenka projektowa skomponowana przez zespół polski, słowa eko-songu przygotowali wspólnie wszyscy partnerzy we własnych językach, refren był angielski. Piosenkę wykonali i nagrali wspólnie wszyscy uczestnicy pierwszego spotkania w Polsce

Ekosong
Ekosong
song.mp3
20.4 MiB
654 Downloads
Szczegóły

AUDYCJA RADIOWA W INTERNECIE – Audycja radiowa przygotowana przez uczniów polskich złożona z wywiadów przeprowadzanych wśród uczestników spotkań roboczych i piosenek projektowych na podstawie własnego scenariusza, udostępniona na stronie internetowej projektu i szkoły.

Audycja radiowa
Audycja radiowa
audycja.mp3
26.0 MiB
608 Downloads
Szczegóły

GALA FINAŁOWA – Oficjalne podsumowanie działań projektowych w Polsce . W gali udział wzięli przedstawiciele władz miasta i kuratorium,koordynatorzy ze szkół partnerskich, społeczność IILO. Przedstawiono prezentacje spotkań roboczych i audycję radiową.

Prezentacje przedstawione podczas gali
116.0 MiB
638 Downloads
Szczegóły

FILMY I PREZENTACJE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ – Nasi uczniowie stworzyli filmy wideo/prezentacje dotyczące energii odnawialnej, ICT i kultury. Filmy wideo/prezentacje dotyczące energii odnawialnej mogą być wykorzystywane przez wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy uczą związanych z tym zagadnień.  Filmy wideo/prezentacje na temat ICT podają podstawowe informacje o programach komputerowych i narzędziach internetowych wykorzystywanych podczas naszego projektu, takich jak MovieMaker, Gimp, Youtube, Twitter itd.

Skip to content