Szkoła z klasą 2.0

logo_szkola2_0-300x300Program Szkoła z klasą 2.0  jest inicjatywą Centrum Edukacji Obywatelskiej zgodną z ideami zawartymi w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, objętą w związku z tym honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest promocja korzystania z nowoczesnych technologii w szkolnictwie i wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami.

W ramach programu nasza szkoła wprowadziła wypracowany w debatach własny kodeks korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych. Nauczyciele tworzą materiały wykorzystując TIK i wymieniają się nimi z uczestnikami programu z całej Polski. Wprowadziliśmy edziennik, działa Platforma Edukacyjna oraz szkolne Wi Fi. W drugim semestrze będziemy realizować własny projekt edukacyjny, którego rezultaty przedstawimy w czerwcu, na obchodach święta nowoczesnej edukacji, czyli Festiwalu 2.0

Z programem Szkoła z Klasą 2.0 wiąże się także nasz Kodeks 2.0

Kodeks 2.0

(czyli zasady korzystania z TIK w II LO)

1. Uznajemy technologie informacyjno – komunikacyjne za język i narzędzie naszej epoki. W związku z tym rozwijamy w tej dziedzinie umiejętności nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów oraz wyposażenie techniczne szkoły rozumianej jako część współczesnego świata. Do pracy w ramach TIK służą nam nie tylko pracownie informatyczne, ale także tablice multimedialne, rzutniki, tablety i inne urządzenia korzystające z oprogramowania i Internetu. Naszą ambicją jest umożliwienie korzystania z TIK w każdej szkolnej sali.

2. Mamy świadomość, że TIK, jako każde narzędzie jest etycznie neutralne i wymaga od nas:

a.) krytycznego traktowania (zawsze sprawdzamy wiarygodność źródła, odróżniamy fakty od opinii, konfrontujemy różne źródła)

b.) respektowania praw autorskich (zawsze podajemy źródło informacji, nie kopiujemy cudzych opracowań, znakujemy swoje, promujemy otwarte licencje)

c.) dbania o bezpieczeństwo (monitorujemy sale komputerowe, używamy programów antywirusowych i blokujących, zgłaszamy łamanie netykiety, staramy się rozbudowywać sieć własnych serwerów, regularnie zmieniamy hasła logowania, podejmujemy dyskusje na temat najnowszych zagrożeń w sieci)

3. Komunikujemy się nowocześnie:

a.) witryna szkoły jest źródłem oficjalnych wiadomości oraz pełni rolę portalu informacyjnego

b.) przekaz danych dotyczących ocen, frekwencji, uwag wychowawczych, kalendarza szkolnego odbywa się za pośrednictwem e dziennika oraz telefonu

c.) platforma edukacyjna służy rozwiązywaniu zadań oraz przekazywaniu materiałów między uczniami i nauczycielem

d.) portale i kanały społecznościowe są nieoficjalnym, choć monitorowanym przez wyznaczonych pracowników szkoły miejscem spotkań Matejkowskiej wspólnoty i utrzymywania kontaktu z absolwentami

e.) w szkole korzystamy z prywatnych urządzeń dzięki Wi-Fi zgodnie z zasadami ustalonymi przez prowadzącego zajęcia

f.) nieustannie pogłębiamy swoje umiejętności w zakresie TIK, wspieramy innych, świadomi, że wiek nie jest kompatybilny ze skalą umiejętności

g.) nawiązujemy kontakt z wiodącymi placówkami edukacyjnymi i producentami oprogramowania, bierzemy chętnie udział w krajowych i międzynarodowych projektach korzystających z TIK.

Kodeks powstał w ramach programu CEO Szkoła 2.0

Skip to content