Projekt 2009-2011

PROJEKT WIELOSTRONNY

CLIMATE CHANGE – THE SOLUTION IS YOU !
Zmiany klimatyczne: rozwiązaniem jesteś Ty!
http://www.thesolutionisyou.eu/
CZAS TRWANIA
2 lata
wrzesień 2009 do sierpień 2011
NASI PARTNERZY
Koordynator :
HIGH SCHOOL OF PEDINI, IOANNINA Grecja
SZKOŁY PARTNERSKIE :
Emmaüs Instituut Bovenbouw Aalter Belgia
SANTO TOMÁS DE AQUINO- LA MILAGROSA, TOMELLOSO Hiszpania
Yozgat Sehitler Fen Lisesi, Yozgat Turcja
Istituto Tecnico Industriale – L.S. “ Francesco Giordani “, Caserta Włochy
KAUNO “VARPO” GIMNAZIJA, Kaunas Litwa
Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Százhalombatta Węgry
CELE PROJEKTU :
„Zmiany klimatyczne: Rozwiązanie należy do ciebie!” to ambitny projekt edukacyjny, który pozwali uczniom poczuć związek pomiędzy nabytą wiedzą a rzeczywistymi problemami, z jakimi boryka się społeczeństwo. Ostatecznym celem jest pomoc szkołom w wykształceniu odpowiedzialnych i świadomych obywateli, posiadających chęć i zdolność podjęcia odważnego, samodzielnego i zdecydowanego działania. Nasze cele zmierzają w dwóch kierunkach: wymiar lokalny i europejski, podwójne wyzwanie w tym samym czasie dla zespołów nauczycielskich.
Proces ten postawia uczniów w pozycji aktorów w swoim własnym teatrze (tworzących i kierujących badaniami w terenie) a także pozwoli na odkrycie związków, jakie istnieją między wiedzą przedmiotową (głównie przedmioty przyrodnicze, ekonomia, historia – geografia) a rzeczywistymi problemami środowiskowymi, z jakimi boryka się społeczeństwo.
Cele szczegółowe to:
1. Zrozumienie głównych efektów zmian klimatycznych, jakie będą mieć wpływ na ich życie.
2. Zrozumienie, że jest kilka powodów, dla których należy zmniejszyć nasz wpływ na klimat, takich jak zachowanie klimatu, ochrona zasobów naturalnych, ochrona zdrowia ludzkiego, wspieranie gospodarki.
3. Zachęcenie ludzi do podejmowania akcji, ponieważ każda pozytywna akcja, nawet drobna, powtórzona milion razy, przynosi ogromny efekt. Akcja taka może odbywać się na różnorodnych obszarach:
•oszczędzanie wody i energii,
•recykling i wykorzystanie produktów z recyklingu,
•zalesianie,
•wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
•wizyty w centrach środowiskowych.
4. Zbadanie roli mediów, przepisów oraz umów dotyczących zmian klimatycznych.
Naszym zamiarem jest podjęcie takich zagadnień i problemów jak:
• zdrowie i zmiana klimatu
• ekonomiczne aspekty zmiany klimatu
• zalety odnawialnej energii
• zredukowanie, ponowne wykorzystanie, recycling
• protokół Kyoto dotyczący zmiany klimatu
• efekt cieplarniany
• efekty zmiany klimatu
• ochrona lasów
Aby osiągnąć wyżej wyznaczone cele, wykonamy następujące czynności w kontekście naszego programu:
• skorzystanie z informacji naukowych na podłożu lokalnym,
• projekcja wybranych filmów edukacyjnych o środowisku i klimacie,
• wystawa zdjęć i obrazów w każdej szkole,
• pisanie opowiadań oraz wierszy przez uczniów,
• stworzenie instrukcji, mającej na celu uświadomienie nam co możemy zrobić na ulicy, w domu i w szkole aby zmniejszyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze i samo zanieczyszczenie powietrza.
Skip to content