Szkoła Liderów Przedsiębiorczości

Szkoła Liderów Przedsiębiorczości to unijny projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Człowiek – Najlepsza Inwestycja. W projekcie wzięła udział młodzież wszystkich klas naszej szkoły. Przeprowadzone zostały zajęcia z doradztwa zawodowego oraz indywidualne spotkania z osobistym trenerem, podczas których uczniowie rozwiewali swoje wątpliwości co do wyboru dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Czołowa grupa Szkoły Liderów to 30-tu uczniów z różnych klas, którzy tworzą 5-osobowe zespoły rywalizujące ze sobą podczas comiesięcznych warsztatów.

Uczestnicy Projektu pogłębiali również swoją wiedzę z wykorzystaniem platformy e-learningowej, gdzie wykazywali się pomysłowością i kreowali swój wizerunek. Uczniowie zapoznali się z sylwetką człowieka przedsiębiorczego ucząc się prawidłowej autoprezentacji. Odpowiedzieli sobie na pytanie kim są pisząc CV i przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poznali tajniki kreatywności i techniki jej rozwijania. Nie obca jest im postawa lidera gdzie negocjacje i biznesplan przestały brzmieć obco. Na spotkaniu pod hasłem „Zarządzanie czasem” – gdzie na pewno nie był to czas stracony dowiedzieli się po co im zarządzanie czasem, jak wyznaczać cele i jakie są podstawowe narzędzia do oszczędzania czasu. Poznali zasady Pareto, prawo Parkinsona czy metodę Getting Things Done.

Ostatnie spotkanie Szkoły Liderów Przedsiębiorczości nosiło nazwę „Bitwa Liderów”. Uczniowie rozwiązywali testy z wiadomości zdobytych na warsztatach oraz przygotowywali prezentację z wybranego przez siebie tematu: Dlaczego to właśnie nasza grupa powinna zdobyć tytuł Lidera Przedsiębiorczości? lub Projekt Szkoła Liderów Przedsiębiorczości, być człowiekiem przedsiębiorczym, mądry wybór”. Na zajęcia prezentacje były oceniane przez specjalistów od zarządzania i marketingu i, jak się okazało, bardzo się podobały. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością i pomysłowością wykorzystując w prezentacjach zdobytą wiedzę.

Ostateczne wyniki, które obejmowały punktację z warsztatów, testów i platformy e-learningowej, wyłoniły piątkę finalistów, która wyjechała na 3-dniowe, bezpłatne warsztaty Szkoły Liderów Przedsiębiorczości do Wisły, gdzie spotkała się z innymi drużynami szkół woj. śląskiego biorących udział w Projekcie.

Podczas wyjazdu młodzież uczyła się jak profesjonalnie zorganizować event. Finałowym zadaniem projektu było zorganizowanie przez każdą drużynę eventu promującego przedsiębiorczość. Młodzież naszego Liceum zorganizowała spotkanie dla studentów Uniwesytetu Medycznego w Katowicach w celu przedstawienia i przybliżenia pracy wolontariusza w hospicjum. Celem spotkania było zachęceni studentów m.in. do włączenia się w wolontariat na rzecz Hospicjum Cordis. Zorganizowany event przyniósł efekty, bo już następnego dnia pojawili się nowi wolontariusze.

Podsumowaniem Projektu była gala w „Szafranowym Dworze”, na której spotkały się wszystkie drużyny biorące udział w projekcie. Podczas oficjalnego podsumowania, na które zostały zaproszone także władze miasta, ogłoszono wyniki Szkoły Liderów Przedsiębiorczości. Nasza szkoła zajęła III miejsce w ogólnej klasyfikacji wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Skip to content